Politikker

 1. Politik om inddragelse af handikaporganisationer i forbindelse med rådgivning
  1.  Målet er at give non direktiv rådgivning og give parret det bedste grundlag at tage et svært valg på.
  2. Der er udarbejdet en guideline, og man i arbejdet inddraget interesseorganisationerne.
 2. Kønsskanning
  1. DFMS er imod abort på baggrund af køn
  2. DFMS opfodrer til, at man ikke foretager kønsbestemmelse med ultralyd i 1. Trimester, med mindre der er en klar medicinsk indikation herfor.
 3. Hyggeskanning – krav til kompetencer/certificering.  
  1. DFMS mener, at enhver skanning, udført såvel offentligt som privat, udelukkende bør foretages af personale med dokumenteret uddannelse, erfaring og certificering.
  2. DFMS  tager afstand fra ENHVER skanning foretaget af ikke tilstrækkeligt uddannet personale. DFMS har udarbejdet uddannelsesprogrammer  mhp krav til uddannelsen som sonograf eller ultralydslæge