Medlemsskab

Som ordinære medlemmer af Dansk Føtalmedicinsk Selskab optages læger, sonografer og videnskabelige og tekniske medarbejdere, som arbejder med føtalmedicin.

Send en e-mail med oplysning om dit navn, stilling, arbejdssted, e-mailadresse og privatadresse til selskabets sekretær:
 Anne Nødgaard Sørensen, overlæge 

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Aalborg sygehus 
E-mail: anns@rn.dk

Kontingent:

Sonografer: 250 kr. pr. år
Yngre læger: 250 kr. pr. år
Speciallæger: 500 kr. pr. år