Hydronefrose og indikation for invasiv prøve - ny guideline

Arbejdsopgave: hydronefrose og indikation for invasiv prøve

Kommissorium:

Tovholder: Lars H. Pedersen

Medlemmer:

Arbejds- og tidsplan: