Føtal anæmi -fælles DFMS/DSOG guideline

Føtal Anæmi:Fælles  DFMS og DSOG guideline til fremlæggelse i Svenborg januar 2019.

Endvidere repræsentatanter fra Dansk selskab for Klinisk Immunologi (DSKI) og Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) 

Kommisorium:

Tovholdere:

Lone Nikoline Nørgaard (Føtalmedicin, Øst) Tovholder, Rikke Bek Helmig (Obstetrik, Vest) Tovholder 

Medlemmer:

Eva B Ostenfeld (Obstetrik, Vest, Yngre), Lotte Harmsen (Føtalmedicin, Øst, Yngre), Astrid B Orvik (Obstetrik, Øst, Yngre), Ditte Jørgensen (Føtalmedicin, Øst, Yngre) ,Vibike Gjørup (Føtalmedicin, Vest), Kirsten Søgaard (Føtalmedicin, Øst), Thomas Bergholt (Obstetrik, Øst), Hanne Rosbach (Føtalmedicin, Vest)

Morten Dziegiel (Immunolog, Rigshospitalet), Ulrik Sprogø (Immunolog, Odense), Pernille K Vandborg (Pædiater, Viborg), Porntiva Poorisrisak (Neonatolog, Rigshospitalet)

 Første møde:

september.