Henvisning til invasiv behandling - ny guideline

Arbejdsopgave:

Henvisning til invasiv behandling - ny guideline

Kommissorium:

Udarbejdelse af en praktisk vejledning til de sjældne cases af føtalmedicnske patienter der kan tilbydes invasiv behandling i udlandet, herunder hvorledes der ansøges om dækning af udgifter og transport.

Tovholder:

Karin Sundberg, Overlæge Dr. Med., Føtalmedicin RH, karin.sundberg@regionh.dk

Medlemmer:

    Ann Tabor, Professor, Dr. Med., Føtalmedicin RH, ann.tabor@regionh.dk

    Olav Bjørn Petersen, Overlæge PhD, Føtalmedicin Skejby olavpete@rm.dk

Arbejds- og tidsplan:

I vid udstrækning email baseret med et møde planlagt på RH.