Diafragmahernier: diagnostik, udredning, information og behandling - ny guideline

Arbejdsopgave:

Diafragmahernier: diagnostik, udredning, information og behandling - ny guideline

Kommissorium:

Tovholder: Lene Sperling Lene.Sperling@rsyd.dk

Medlemmer: Gedske Bak o.a.

Arbejds- og tidsplan: