Gastrointestinale misdannelser: diagnostik, udredning, information og behandling - ny guideline

Arbejdsopgave:

Gastrointestinale misdannelser: diagnostik, udredning, information og behandling - ny guideline

Kommissorium:

Tovholder: Annette Wind Olesen Annette.wind.olesen2@rsyd.dk

Medlemmer:

Tids- og arbejdsplan: