Forretningsudvalg

Formand:  
Eva Hoseth, Overlæge
Aalborg Universitetshospital
E-mail: evho@rn.dk 

Næstformand:
Puk Sandager, overlæge Ph.D
Aarhus Universitetshospital, Skejby
E-mail: puk@dadlnet.dk

Sekretær:       
Anne Nødgaard Sørensen, Overlæge Ph.D
Aalborg universitetshospital 
E-mail: anns@rn.dk

Kasserer:

Mette Fabricius, afdelingslæge

Rigshospitalet

mfabricius@mail.dk

Interne revisorer:

Kirsten Søgaard og Marianne Christiansen