Invasiv Behandling

 

Tovholder: Olav B. Petersen obp@dadlnet.dk

Medlemmer:Lene Sperling, Eva Hoseth, Helle Zingenberg, Finn S. Jørgensen, Karin Sundberg, Charlotte Ekelund og en repræsentant fra Region Sjælland

Kommissorium:

 • Invasiv behandling er et meget vigtigt behandlingstilbud til en lille gruppe højrisikogravide.
 • Den intrauterine behandling omfatter aktuelt følgende indgreb
  • Centraliseret til RH
  • Behandling af meget komplicerede tvillingegraviditeter, herunder TTTS, i form af laserdeling og clamping
  • Intrauterine transfusioner
  • Anden intrauterin behandling (dræn, punkturer)
  • Centraliseret til  aktuelt 3 afdelinger (RH, Hvidovre, AUH Skejby):
  • Fosterreduktioner/selektivt føtocidium.
 • For at sikre at disse gravide fortsat kan tilbydes ensartet behandling i høj kvalitet i Danmark, er det  arbejdsgruppens opgave at arbejde for:
  • Sikring af tilstrækkelige ressourcer  til at varetage de mest avancerede behandlinger på RH
  • Oprettelse af uddannelsesstillinger indenfor intrauterin behandling, så man også i fremtiden har føtalmedicinske læger med den fornødne kompetence og erfaring.
  • Arbejde for at der etableres en permanent vagtordning indenfor den avancerede intrauterine behandling centraliseret til RH – mhp akut konferering og behandling – også udenfor normalt dagarbejde.
  • Arbejdsgruppen skal arbejde for øget Skandinavisk samarbejde indenfor intrauterin behandling, feks i form af fælles møder, fælles uddannelse og centralisering mhp varetagelse af funktionen på højt niveau for gravide fra de Skandinaviske lande.
  • Arbejdsgruppen afrapporterer hvert år på Føtosandbjerg, og udarbejder en årsrapport der b.la indeholder aktivitetstal for de intrauterine behandlinger i DK.
  • Arbejdsgruppen er åben for alle medlemmer og konfirmeres af bestyrelsen. Der tilstræbes en sammensætning af højest to repræsentanter fra hver region,  fra afdelinger, der varetager- eller henviser til intrauterin behandling, samt en repræsentant fra RH der varetager den avancerede intrauterine behandling

    

Møder:

 • 16.01.2019. Møde på Føto-Sandbjerg 2019
 • 17.01.2018 Møde på Føto-Sandbjerg 2018
 • 11.10.2016 Møde på RH - referat
 • 24.02.2016 Møde på RH - referat

Præsentationer: