Forskningsudvalg/Føtodatabasen

Arbejdsopgave : At stimulere til føtalmedicinske forskningsprojekter. Evaluere og godkende projektforslag, der skal baseres på udtræk fra Astraia/Føto-Databasen. Være garant for, at de afdelinger, der bidrager med data til landsdækkende undersøgelser også bliver medforfattere på eventuelle publikationer.

Tovholder : Olav Bjørn Petersen(olavpete@rm.dk)

Medlemmer
Repræsentanter fra hver region

 

Vedtægter for styregruppen

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012