Nomenklatur og diagnosegrupper samt DRG

Arbejdsopgave: At tage initiativer til løbende optimering af forhold vedr. nomenklatur og diagnosegrupper samt DRG samt repræsentere Dansk Føtalmedicinsk Selskab i relevante fora desangående. At udarbejde en kodevejledning.

Tovholder :
Richard Farlie 
 
Medlemmer
Helle Zingenberg, Olav Bjørn Petersen, Eva Hoseth, Lene Sperling, Charlotte Ekelund og Hanne Søndergaard Jensen.

Kodemanual