Prænatal screening, patientinformation

Arbejdsopgave : At skabe overblik over nuværende praksis på landets specialafdelinger indenfor såvel den mundtlige som skriftlige patientinformation i forbindelse med prænatale screeningsundersøgelser samt forsøge at komme med forslag til yderligere optimering heraf.

Tovholder : Lone Teisner (lone@anv26.dk)

Medlemmer : Gitte Størup, Lene Brendstrup og Benedicte Stavnstrup.