Håndtering af gravide exponeret for zika-virus

Orientering om Zika-virus

SST har netop i fredags d. 29-1-16 udsendt retningslinjer for fagpersoner til håndtering af gravide eksponerede for Zikavirus.

DFMS har været med til at formulere retningslinjerne.

Baggrund:

I Syd og Mellemamerika har der vist sig at være en mulig causal sammenhæng mellem føtal Zikavirus infektion og CNS misdannelser hos fosteret, herunder mikrocephali.

Derfor har SST valgt at tilbyde kontrol til de gravide der rejst i de lande, hvor der i øjeblikket er Zikavirus epidemi. Det drejer sig aktuelt om landene: Amerikanske Jomfruøer, Barbados, Bolivia, Brasilien, Colombia, Curacao, Den Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Fransk Guyana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Saint-Martin, Surinam, Venezuela, Samoa, Tonga og Kap Verde.

Listen over landene opdateres jævnligt på SSI hjemmeside og det er derfor vigtigt at holde sig regelmæssigt orienteret om, der kommer nye lande til.

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Sygdomsudbrud/zikavirus.aspx

Selskabets forretningsudvalg, bestående af Pernille Nørgaard, Lillian Skibsted, Eva Hoseth og Helle Zingenberg samt Olav Bjørn Petersen har forfattet et udkast til en føtalmedicinsk guideline omhandlende håndtering af gravide exponeret for Zika-virus. Vi vil overvåge situationen - og guidelinen vil blive revideret løbende.

"Håndtering af gravide exponeret for zika-virus" - forslag til guideline