Certificering

Certificering

1. trimester certificering

Der henvises til Fetal Medicine Foundations hjemmeside

2. trimester certificering

Efter diskussion i styregruppe og kursusudvalg,  DSOG´s Expertgruppe i Føtalmedicin, er det besluttet, at stile mod at alle sonografer og læger i Danmark bliver certificerede mht. 2. trimester gennemskanning. Certificeringen er underlagt Fetal Medicine Foundation (FMF) i London således at den endelige certificering er:
 ”The Certificate of Competence in Ultrasound Examination at 20-22 weeks”.

Certificeringen vil bestå af en teoretisk del, indsendelse af ultralydbilleder og en praktisk certificering.  Tre afdelinger i Danmark skal varetage den praktiske certificering, nemlig Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Århus Universitetshospital Skejby´s respektive ultralydafsnit. 

Forløbet i certificeringsprocessen:
1. Have gennemgået eet af flg. teoretiske kurser:
A: DSOG/FMF kursus 26.-27.9.2008, RH, i:   ”Ultrasound Examination at 18-23 weeks”
B: DFMS UL kursus: 2. trimester screening, Odense, 6.6.2011
C: Have gennemgået et 6 ugers teoretisk kursus   om ”Obstetrisk ultralydskanning” eller
   ”Føtalmedicinsk ultralydskanning”  på:
   1: CVU Øresund/Professionshøjskolen Metropol    eller
   2: CVU Aalborg 
D: Have gennemgået et FMF kursus i:   ”Ultrasound Examination at 18-23 weeks”
E: Have gennemgået et ISUOG kursus i:   ”Congenital anomalies and fetal echocardiography” (at 18-21 weeks)

F: 1. Fetal heart malformations: Screening, diagnostics and treatment. Odense 2. juni 2015

    2. ISUOG approved Advanced Course: ”Update on Fetal Malformations”. København 9. november 2015


 
2. indsende billeder til ”Certification FMF London”. Af FMF´s hjemmeside, ”20-22 weeks scan”, fremgår det hvilke billeder som skal indsendes

3. praktisk certificering

Når den teoretiske del er overstået og ultralydbilleder er godkendt, kan man tilmelde sig en praktisk certificering. Certificeringen kan kun foretages i Danmark, og kan ikke længere opnås i London, som man tidligere har kunnet. Dette er aftalt med professor Nicolaides og FMF, for at give alle danskere de samme vilkår. Certificering foretages som hovedregel på de afdelinger, der er udpeget til at varetage certificering. Sonografer og læger kan ikke certificeres på egen afdeling, såfremt man er ansat på en certificerende afdeling.

Hvordan foregår den praktiske certificering:
Den praktiske certificering vil typisk bestå i at foretage en (evt. to) almindelig 2. trimester skanning på en (evt. to) gravide kvinder, hvor man demonstrerer, at man sikkert kan præsentere de allerede indsendte billeder.
Ved godkendelse af den praktiske del, vil man fra FMF modtage sin certificering, og ens navn vil figurere på listen over certificerede personer fra Danmark på FMF’s hjemmeside.
Hvis man har behov for yderligere træning inden den praktiske del er bestået, vil man kunne gentage den praktiske del efter nærmere aftale med de sonografer og læger som forestår disse.

Den praktiske certificering foretages af følgende:

Hvidovre Hospital:
Sonograf Ann Jeannette Jensen, superviseret af overlæge, dr. med. Finn Stener Jørgensen
Rigshospitalet: 
Sonograf Susanne Vestergaard og sonograf Marianne Olsen, superviseret af professor, dr. med. Ann Tabor
Århus Universitetshospital Skejby:
Sonograf Lotte Mathiassen og sonograf Marianne Mørch, superviseret af overlæge Olav Bjørn Petersen.

Hvornår er det muligt at komme til praktisk certificering:

Alle tre centre starter praktisk certificering pr. 1.9.2010.

Henvendelse vedrørende booking af den praktiske del kan ske til følgende kontaktpersoner,
helst pr. e-mail:

Hvidovre Hospital:
Afdelingssygeplejerske Jette Frederiksen, e-mail: jette.frederiksen.01@regionh.dk , tlf. 3862 3376
Rigshospitalet:
Sekretær Charlotte Scharling, e-mail: charlotte.scharling@rh.regionh.dk,  tlf. 3545 8109
Århus Universitetshospital Skejby:
Sonograf Lotte Mathiassen , email Lotmathia@rm.dk - telefon 78453490

Prisen for den praktiske del af certificeringen:     kr 1.000.
Betaling aftales med det center der foretager certificeringen.

Liste over læger og sonografer, der er certificerede i 2. trimester scanning

DFMS certificering

Krav til Certificering Beskriver krav til at opnå DFMS Certifikat i Obstetrisk Ultralydscanning.